Identifikační údaje společnosti

Obchodní firma

TTC TELSYS, a.s.

Sídlo, poštovní a fakturační adresa

Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 – Strašnice

IČO

25641051

DIČ

CZ25641051

Bankovní spojení

Komerční banka

Číslo účtu

27-4667930247/0100

IBAN (CZK)

CZ3701000000274667930247

SWIFT

KOMBCZPPXXX

Obchodní rejstřík

Společnost TTC TELSYS, a.s., je zapsána
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
číslo vložky B 5177.

Vedení společnosti

Ing. Jakub Laurich, MBA

Ředitel společnosti

Tel.: +420 234 052 255
Mobil: +420 724 600 652

Nikola Klímová

Sekretariát a fakturace

Tel.: +420 234 052 255
Mobil: +420 702 022 348

TTC TELSYS, a.s.